Informace o ochraně osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Ruské šály Kokonínská 15, Jablonec nad Nisou 46601
Verze: 01.07.2018

Od 25.května 2018 platí v oblasti ochrany osobních údajů celoevropsky jednotná pravidla EU obecného nařízení o ochraně údajů (DSGVO). V následujících informacích o osobních ochraně údajů vás informujeme Ruské šály Kokonínská 15, Jablonec nad Nisou 46601 („RUSKÉ ŠÁlY“ a/nebo „správce“) provedeném zpracování osobních údajů dle o GDPR.

Přečtěte si prosím pozorně naše informace o ochraně osobních údajů. Budete-li mít dotazy nebo připomínky k našim informacím o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás na info@ruskesaly.cz.

 

 1. Jméno a kontaktní údaje správce

Tyto informace o ochraně osobních údajů platí pro zpracování údajů společnosti 

Ruské šály
Kokonínská 15
46601Jablonec nad Nisou
Telefon: +420728843087
Email: info@ruskesaly.cz


Website: www.ruskesaly.cz

 1. Účel zpracování údajů, právní základy a oprávněné zájmy, které jsou sledovány zpracovatelem nebo třetí osobou, jakož i kategorie příjemců

 2.1. Vyvolání našich webových stránek

2.1.1. Log-Files

Při každém přístupu na webové stránky jsou zaslány informace příslušným internetovým prohlížečem vašeho koncového zařízení na server naší webové stránky a dočasně uloženy v souborech protokolu, tzv. Logfiles. Přitom uložené datové věty obsahují následující údaje, které budou uloženy až do automatického smazání: datum a čas vyvolání, jméno vyvolané stránky, IP adresa dotazujícího se zařízení, Referrer-URL (URL původu, ze které přicházíte na naše webové stránky), přenesený objem dat, čas stažení, jakož i informace o produktu a verzích použitého prohlížeče, a jméno vašeho poskytovatele přístupu.

Právní základ pro zpracování IP adresy je článek 6 Odst. 1 písmeno f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá ze

 • zajištění hladkého vytvoření spojení,
 • zajištění pohodlného užívání naší webové stránky/aplikace,
 • vyhodnocení bezpečnosti a stability systému.

Bezprostřední zjištění vaší identity není na základě informací možné a není ani námi prováděno. Údaje budou uloženy a po dosažení uvedených účelů automaticky smazány. Lhůty pro smazání se řídí dle kritéria potřebnosti.

2.1.2. Cookies, Plugins pro sociální média

Pro naši naší webovou stránku používáme tzv. Cookies, Targeting proces, jakož i Plugins pro sociální média. O jaký proces se jedná a jak budou pro to použity vaše osobní údaje, je podrobně vysvětleno níže.

2.2. Odůvodnění, provedení a/nebo ukončení smlouvy

2.2.1. Zpracování údajů při uzavření smlouvy

Když se na naší webové stránce registrujete a/nebo s námi uzavřete smlouvu, zpracujeme pro uzavření, provedení nebo ukončení smlouvy s vámi potřebné údaje. K tomu patří:

 • jméno, příjmení
 • fakturační a dodací adresa
 • e-mailová adresa
 • účetní a platební údaje
 • telefonní číslo

Pokud vaše osobní údaje nepoužíváme pro reklamní účely (viz 3.3.), ukládáme údaje shromážděné pro provedení smlouvy po dobu trvání smlouvy a až do uplynutí zákonných popř. smluvních garančních a záručních práv. Po uplynutí této lhůty uchováváme informace potřebné dle obchodního a daňového práva po zákonem stanovenou dobu. Po tuto dobu budou údaje znovu zpracovány výhradně pro případ kontroly finančními úřady.

Pro uzavření kupní smlouvy přes naše webové stránky je potřebná následující další zpracování údajů:

Vaše platební údaje budou předány námi pověřenému poskytovateli platebních služeb, který provádí platby. Vaši dodací adresu sdělíme námi pověřenému logistickému podniku a zasílateli. V zájmu zajištění doručení zboží dle vašich přání sdělíme vaši e-mailovou adresu a popř. telefonní číslo námi pověřenému logistickému podniku a/nebo zasílateli, které provádějí doručení. Ty s vámi navážou popř. kontakt předem pro dohodnutí podrobností. Příslušné údaje budou poskytnuty jen pro stanovený účel a po doručení zase smazány.

2.2.2. Využití údajů pro prevenci podvodů

Údaje uvedené v objednávce mohou být použity ke kontrole, zda se jedná o atypický proces objednání (např. současné objednání velkého množství zboží na stejnou adresu za použití různých kont zákazníků). Na takové kontrole máme zásadně oprávněný zájem. Právní základ zpracování je článek 6 odst. 1 písmeno f) GDPR

2.2.3. Přenos údajů pŘepravním firmám

Za účelem doručení objednaného zboží spolupracujeme s logistickými/dopravními podniky a/nebo zasilatelskými partnery: Těm můžeme předat následující údaje za účelem doručení objednaného zboží popř. jeho ohlášení: jméno, příjmení, poštovní adresa, popřípadě e-mail nebo telefonní číslo. 

Právní základ zpracování je článek 6 odst. 1 písmeno b) GDPR.

2.3. Zpracování údajů pro reklamní účely

2.3.1. Poštovní reklama

Máme zásadně oprávněný zájem o používání vašich údajů pro marketingové účely. Zpracováváme následující údaje pro vlastní marketingové účely i pro marketingové účely třetích stran: jméno, příjmení, poštovní.

Navíc jsme oprávněni uložit další osobní údaje o vás za dodržení zákonných ustanovení pro vlastní marketingové účely, i pro marketingové účely třetích stran. Cílem je poskytovat vám reklamu orientovanou podle vašich skutečných nebo domnělých potřeb a neobtěžovat vás neužitečnou reklamou.

Nedochází k přenosu uložených údajů na třetí. Kromě toho RUSKÉ ŠÁLY pseudonymizuje / anonymizuje o vás zjištěné osobní údaje za účelem, použití pseudonymizovaných/ anonymizovaných údajů pro vlastní marketingové účely, i pro marketingové účely třetích stran (provozovatelé reklamy).

Pseudonymizované / anonymizované údaje mohou být také použity pro individualizovanou reklamu online pro vás, přičemž řízení reklamy může být prováděno externím poskytovatelem služeb a/nebo agenturami. Právní základ pro používání osobních údajů marketingové účely je článek. 6 odst. 1 písmeno f) GDPR.

Právo na odstoupení

Můžete kdykoli a bezplatně od používání vašich osobních údajů pro uvedené marketingové účely s účinkem do budoucnosti odstoupit na info@ruskesaly.cz.

Jakmile vznesete námitku, budou vaše osobní údaje pro další reklamní zpracování zablokovány. Poukazujeme na to, že ve výjimečných případech může dojít k zaslání reklamních materiálů ještě po doručení vaší námitky. To je podmíněno technicky dobou náběhu v rámci selekce a neznamená to, že jsme nepřihlédli k vaší námitce.

2.4. Online vystupování a optimalizace webových stránek

2.4.1 Cookies – Všeobecné informace

Na různých stránkách používáme cookies, abychom učinili návštěvu naší webové stránky atraktivnější, umožnili použití rozličných funkcí a zajistili statistiky na naší stránce. U cookies se jedná o malé textové soubory, které váš prohlížeč vytváří automaticky a které budou uloženy na vašem koncovém zařízení (laptop, tablet, smartphone ap.), když navštívíte naši stránku. Cookies nepůsobí na vašem koncovém zařízení žádnou škodu, neobsahují žádné viry, trojany nebo jiný škodlivý software. V cookies jsou uloženy informace, které vyplývají ze souvislosti s použitým koncovým zařízením. To však neznamená, že tak přímo zjistíme vaši identitu.

Většina námi použitých cookies bude po relaci na prohlížeči zase smazána (tzv. cookies relace). Tím vám můžeme např. nabízet koše zboží přesahující stránku, na které vidíte, kolik zboží se právě nachází ve vašem košíku a jaká je aktuální hodnota nákupu. Ostatní cookies zůstanou na vašem počítači a umožní nám při příští návštěvě poznat váš počítač (tzv. trvalé popř. cookies přesahující relaci). Zvláště tyto cookies k tomu, aby naše nabídka mohla být učiněna přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Díky těmto souborům je například možné, že obdržíte informace přizpůsobené Vašim zájmům na této stránce.

Samozřejmě můžete váš prohlížeč nastavit tak, že naše cookies nebudou uloženy na vašem koncovém zařízení. Funkce pomoc na řádku nabídky většiny webových prohlížečů vám vysvětlí, jak zabránit vašemu prohlížeči v přijímání nových cookies, jak dáte pokyn vašemu prohlížeči, když obdržíte nový soubor cookies nebo jak smažete veškeré již obdržené cookies a všechny další můžete zablokovat.

Postupujte pro to následovně:

V prohlížeči Internet Explorer:

 1. Zvolte v nabídce "Extras" bod "Internet Opce".
 2. Klikněte na "Ochrana údajů".
 3. Nyní můžete provést bezpečnostní seřízení pro oblast internetu. Zde nastavíte zda a které cookies mají být přijaty nebo odmítnuty.
 4. S "OK" potvrďte vaše nastavení.

V prohlížeči Firefox:

 1. Zvolte v nabídce "Extras" bod nastavení.
 2. Klikněte na "Ochrana údajů".
 3. Zvolte v Drop-Down nabídce zadání "Nastavit dle uživatelem definovaných nastaveních".
 4. Nyní můžete určit, zda mají být cookies akceptovány, jak dlouho chcete podržet tyto cookies a připojit výjimky, které webové stránky si přejete, aby vždy směly popř. nikdy nesměly používat cookies.
 5. S "OK" potvrďte vaše nastavení.

V prohlížeči Chrome:

 1. Klikněte na nabídku Chrome v řádce symbolů prohlížeče.
 2. Zvolte nyní "Nastavení".
 3. Klikněte na "Ukázat na rozšířené nastavení".
 4. Klikněte na "Ochrana údajů" na "Nastavení obsahu".
 5. Pod "cookies" můžete provést následující nastavení pro cookies:
  • Cookies smazat
  • Cookies standardně blokovat
  • Cookies a data webových stránek standardně po vypnutí prohlížeče smazat

Výjimky pro cookies z určitých webových stránek nebo domén povolit. Upozorňujeme vás však, že tomto případě nebudete moci plně využívat veškeré funkce této stránky.

Pokud se u těchto cookies a/nebo v nich obsažených informacích jedná o osobní údaje, je právní základ pro zpracování údajů článek 6 odst. 1 písmeno f) GDPR. Náš zájem na optimalizaci naší stránky je oprávněn dle uvedených předpisů.

2.4.2. Re-Targeting

Používáme navíc Re-Targeting technologie od externích poskytovatelů, jako např. Pixel společnosti Facebook Ireland Limited. Re-Targeting umožňuje nám naši online nabídku upravit zajímavěji pro vás. Můžeme tak na webových stránkách našich partnerů oslovit ty uživatele s online reklamou, kteří se již zajímali o náš obchod a naše produkty. Ze studií víme, že zobrazení personalizované, na zájmy cílené reklamy je pro uživatele internetu zajímavější než reklama, která nemá žádný osobní vztah.

Proto jsou nasazeny Cookies, se kterými mohou být zjištěny zájmy za použití pseudonymů. Na základě těchto informací vám budou zobrazeny na webových stránkách našich partnerů na zájmy cílené reklamy k našim nabídkám. Nebudou uloženy žádné osobní údaje a žádné profily užívání nebudou spojeny s vámi.

Máte možnost shromažďování údajů pro personalizovanou reklamu deaktivovat. Potom je nasazen cookie, který trvale brání shromažďování údajů, pokud jste tento cookie ve vašem prohlížeči cíleně nebo přes funkci "Všechny cookies smazat" nesmazali. Námitku můžete kdykoliv opakovat.

2.4.3. Reklamní partneři/ Cookies třetích stran

Spolupracujeme s reklamními partnery, abychom upravili online nabídku na naší stránce ještě zajímavěji pro vás. K tomu budou při návštěvě naší stránky nasazeny také cookies našich reklamních partnerů (tzv. Cookies třetích stran). V cookies našich reklamních partnerů budou rovněž uloženy informace za použití pseudonymů o vašem chování jako uživatele a vašich zájmech při návštěvě naší stránky. Zčásti budou také shromažďovány informace, které vyplynuly před návštěvou naší stránky z jiných stránek. Na základě těchto informací vám budou zobrazeny na zájmy cílené reklamy našich reklamních partnerů. Nebudou uloženy žádné osobní údaje a žádné profily užívání s osobními údaji nebudou spojeny s vámi.

2.4.4. Možnost námitek/Opt-Out

Kromě již popsaných metod deaktivace můžete vysvětlené technologie zablokovat také obecně odpovídajícím nastavením cookie ve vašem prohlížeči. Vedle toho máte možnost deaktivovat reklamu orientovanou dle preferencí pomocí manažování preferencí.

2.5. Plugins pro sociální média

Nasazujeme na naší webové stránce na základě článku 6 odst. 1 písmeno f) GDPR Social Plug-ins sociálních sítí Facebook, abychom tak učinili naše podnikání známějším. To představuje oprávněný zájem ve smyslu GDPR. Odpovědnost za provoz v souladu s ochranou osobních údajů má příslušný poskytovatel.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů příslušným poskytovatelem, jakož i odpovídající práva a možnosti nastavení na ochranu vašeho soukromí zjistíte v pokynech o ochraně osobních údajů poskytovatele dle níže uvedených odkazů.

Dřívějším odhlášením na sociálních sítích a smazáním nasazených cookies můžete zabránit, aby sociální sítě při návštěvě ruskesaly.cz shromaždili informace přiřazeny vašemu účtu na sociálních sítích. Když nechcete, aby sociální sítě shromážděné informace přes naší reklamní prezentaci přiřadily přímo vašemu profilu, musíte se před první návštěvou naší webové stránky odhlásit u příslušných sociálních sítí. Stahování Plugins můžete též zcela zabránit s Add-On pro váš prohlížeč, např. s SkriptBlocker „NoScript“, na: noscript.net .

2.5.1. Facebook

Na této webové stránce se používají další Social Plugins společnosti Facebook. Jedná se o nabídky americké firmy Facebook.

Když navštívíte stránku, která obsahuje takový Plugin, vytvoří váš prohlížeč spojení s Facebookem a budou staženy obsahy z těchto stránek. Vaše návštěva této stránky může tak být popř. sledována Facebookem, i když neužíváte aktivně funkci Social Plugins. Když máte účet u Facebooku, můžete takový Social Plugin používat a můžete tak sdílet informace s vašimi přáteli. Ruské šály nemá žádný vliv na obsah Plugins a zprostředkování informací.

Na svých internetových stránkách uvádí Facebook podrobné údaje o rozsahu, druhu, účelu a dalším zpracování vašich údajů. Zde najdete další informace o vašich právech a možnostech nastavení na ochranu vašeho soukromí.

Pokyny o ochraně údajů od společnosti Facebook: www.facebook.com/ruskesaly/privacy.

2.6. Účet zákazníka/ Účet uživatele

V zájmu nejvyššího možného pohodlí pro vás nabízíme vám trvalé uložení vašich osobních údajů na účtu zákazníka/uživatele chráněném heslem.

Založení účtu zákazníka je plně dobrovolné. Když si založíte účet zákazníka, dochází ke zpracování vašich zde shromážděných osobních údajů na základě článku 6 odst. 1 písmeno b) GDPR. Pro zřízení účtu zákazníka není potřeba nové zadání údajů. Navíc můžete nahlédnout a měnit kdykoli údaje uložené na vašem účtu zákazníka.

Jen když chcete provádět objednávky přes naši webovou stránku/ aplikaci, je otevření účtu zákazníka bezpodmínečně nutné pro provedení smlouvy.

Navíc k údajům dotazovaným při objednávce musíte při účtu zákazníka zadat vámi zvolené heslo. To slouží společně s vaší e-mailovou adresou pro přístup na váš účet zákazníka. S vašimi osobními údaji pro přístup nakládejte důvěrně a nezpřístupňujte je neoprávněným třetím osobám. Vezměte prosím na vědomí, že i po opuštění naší webové stránky zůstanete automaticky přihlášeni, ledaže jste se aktivně odhlásili.

Máte možnost váš účet zákazníka kdykoliv zrušit. Vezměte prosím na vědomí, že tím nedojde současně ke smazání údajů viditelných na účtu zákazníka, když jste si u nás něco objednali. Ke smazání vašich údajů dojde automaticky po uplynutí pro nás platných obchodně-právních a daňových povinností k uchovávání. Právní základ pro další zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písmeno c) GDPR a článek 6 odst. 1 písmeno f) GDPR.

2.7. Navázání kontaktu

Máte možnost navázat kontakt s námi mnoha způsoby. E-mailem, telefonicky nebo poštou. Když navážete kontakt s námi, použijeme osobní údaje, které jste nám při tom dobrovolně poskytli, výhradně jen pro navázání kontaktu s vámi a pro zpracování vašeho dotazu. Právní základ pro toto zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písmeno a) článek 6 odst. 1 písmeno b), článek 6 odst. 1 písmeno c) GDPR a článek 6 odst. 1 písmeno f) GDPR.

2.8. Platba

Vaše platební informace zpracováváme za účelem provedení platby, např. když koupíte nebo využijete produkt a/nebo služby přes ruskesaly.cz. Podle způsobu placení přeneseme vaše platební informace na třetí osoby (např. při placení kreditní kartou na poskytovatele kreditních karet).

Právní základ pro toto zpracování údajů je článek. 6 odst. 1 Písmeno a), článek 6 odst. 1 písmeno b), GDPR a článek 6 odst. 1 písmeno f) GDPR.

2.8.1. Dobírkou

Pohodné placení při dodání zboží s Českou Poštou nebo Zásilkovnou. Vaše údaje potřebné pro doručení a platbu budou přeneseny na Českou poštu nebo Zásilkovnu za účelem předání a přijetí platby.

 1. Příjemci mimo EU

S výjimkou uvedených zpracování nepřenášíme vaše osobní údaje příjemcům se sídlem mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor. Uvedená zpracování Zahrnují přenos údajů na server námi pověřeného poskytovatele technologií Targeting. Tyto servery se nacházejí v USA. Přenos údajů probíhá na základě tzv. Standardních smluvních doložek (standardních smluvních doložkách) EU komise, jako i dle zásad tzv. Štítu soukromí (Privacy Shield).

 1. Vaše práva

4.1. PŘEHLED

Vedle práva na odvolání nám uděleného svolení máte za stanovených zákonných podmínek další následující práva:

 • právo na informace o vašich uložených osobních údajích (článek 15 GDPR),zvláště požadovat informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byl nebo budou zpřístupněny, plánované době uchovávání, původu vašich údajů, pokud nebyly přímo nebo nepřímo ze sběru od vás;
 • právo na opravu nesprávných nebo doplnění neúplných správných údajů (článek 16 GDPR),
 • právo na smazání vašich u nás uložených osobních údajů (článek 17 GDPR), pokud nemusíme dodržet žádné zákonné nebo smluvní lhůty pro uchovávání nebo jiné zákonné povinnosti popř. práva k uložení,
 • právo na informace omezení zpracování osobních údajů (článek 18 GDPR), pokud je vámi odmítána správnost údajů, zpracování je protiprávní, vy však odmítáte jejich smazání; správce údajů již údaje nepotřebuje, vy však je potřebujete pro uplatnění, vykonání nebo obraně právních nároků nebo jste vnesli námitku dle článku 21 GDPR proti zpracování právo na přenosnost údajů dle článku 20 GDPR, tzn. právo zvolené u nás uložené údaje o vás obdržet v běžné strojově čitelné formě nebo požadovat přenos na jiného správce údajů právo na podání stížnosti u dozorového úřadu. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový úřad dle místa vašeho obvyklého pobytu nebo pracoviště nebo sídla naší firmy.

Vaše výše uvedená práva vůči nám můžete uplatnit na info@ruskesaly.cz.

4.2. Právo na odpor

Výše uvedené obecné právo na odpor platí pro všechny účely zpracování popsané v těchto informacích o ochraně osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě článku 6 odst. 1 písmeno f) GDPR. Na rozdíl od zvláštního práva na odpor proti zpracování údajů k podnikatelským účelům, jsme povinni k realizaci takového obecného práva na odpor dle GDPR jen tehdy, když nám sdělíte pro to důvody vyššího významu (např. možné nebezpečí pro život nebo zdraví).

4.3. Právo na odstoupení

Pokud zpracováváme údaje na základě vámi uděleného svolení, tak máte právo kdykoliv udělené svolení odvolat. Odvolání svolení nemá za následek, že by se až do odvolání svolení provedené zpracování údajů stalo neúčinným.